Kursy wykonane przez uczestników studiów podyplomowych

Kurs Anna Górka

Kurs Anna Urbańska

Kurs Bartosz Pfeiffer

Kurs Estera Brzycka

Kurs Iwona Paździerska

Kurs Joanna Przychocka

Kurs Krzysztof Hejnicki

Kurs Małgorzata Wisowska-Różycka

Kurs Mirosław Kabza

Kurs Mirosława Dominiczak

Kurs Paweł Zajdel

Kurs Tomasz Korowaj