Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku.
Brak zaliczenia szkolenia UNIEMOŻLIWIA ZALICZENIE PIERWSZEGO SEMESTRU.

Klucze dostępu:
Nazwa Instytutu
Klucz dostępu do szkolenia BHP
Instytut Informatyki Stosowanej
IIS
Instytut Ekonomiczny
IE
Instytut Politechniczny IP
Instytut Pedagogiczno - Językowy
IPJ
Pracownicy PWSZ
PWSZ

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów / użytkowników z:
  • sposobem funkcjonowania Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
  • zasadami korzystania ze zbiorów,
  • sposobami wyszukiwania i zamawiania literatury.

Klucze dostępu:
Nazwa Instytutu
Klucz dostępu do szkolenia bibliotecznego
Instytut Informatyki Stosowanej
IIS
Instytut Ekonomiczny
IE
Instytut Politechniczny IP
Instytut Pedagogiczno - Językowy
IPJ
Pracownicy PWSZ
PWSZ