Materiały dla studentów

Wstępne opanowanie systemu komputerowego MTS do tworzenia ręcznego programów na obrabiarki sterowane komputerowo.
Opanowanie wiedzy z podstaw obsługi obrabiarki sterowanej CNC na przykładzie tokarki (pulpit wirtualny).
Opanowanie podstaw wykorzystania systemu komputerowego EdgeCAM w celu wykonywania podstawowych procesów obróbki wiertarsko-frezarskiej oraz symulacją obróbki z generacji programów dla obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zapoznanie studentów z modułami komputerowego wspomaganiem wytwarzania systemu CATIA.
Opanowanie umiejętności programowania obróbki i jej symulacji w systemie CAM.
Tworzenie programów CNC z wykorzystaniem modułów SMP i AMP oraz weryfikacja wyników obróbki przez porównanie wirtualnych modeli po obróbce i wzorca konstrukcyjnego.

Zapoznanie studentów z modułami komputerowego wspomaganiem wytwarzania systemu CATIA.
Opanowanie umiejętności programowania obróbki i jej symulacji w systemie CAM.
Tworzenie programów z wykorzystaniem modułów PMP, SMP, MMP oraz weryfikacja wyników obróbki przez porównanie wirtualnych modeli po obróbce i wzorca konstrukcyjnego.

 Zapoznanie studentów z modułem komputerowego wspomaganiem wytwarzania systemu CATIA.
 Opanowanie umiejętności programowania obróbki i jej symulacji w systemie CAM w opraciu o modele 3D.

Rozwój wiedzy i umiejętności przygotowania procesów obróbki skrawaniem na obrabiarki CNC.
Kurs jest rozwinięciem zagadnień poznanych podczas poprzedniego kursu z sem V.

Mechanika budowli - Układy statycznie niewyznaczalne - metoda sił i przemieszczeń.

Podstawy dynamiki układow pretowych.

Zapoznanie studentów z podstawami technologii maszyn, obróbki mechanicznej, podstawowych technik wytwarzania oraz przygotowania dokumentacji technologicznej.

Podstawy analizy stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w układach prętowych, elementy mechaniki ciała stałego w zakresie sprężystym, podstawy metod projektowania konstrukcji - warunki nośności, użytkowalności i stateczności.

Podstawy analizy stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w układach prętowych, elementy mechaniki ciała stałego w zakresie sprężystym, podstawy metod projektowania konstrukcji - warunki nośności, użytkowalności i stateczności.