Instytut Informatyki Stosowanej - ankiety, zapisy i sprawy organizacyjne.

Karty przedmiotów - Sylabusy

IEEE Student Branch - PROJEKTY

Kurs ma na celu doszkolenie studentów z podstawowych języków pisania stron WWW takich jak PHP, MYSQL, JavaScript.

Zapraszamy do koła naukowego Rubin.
Klucz dostępu można uzyskać u opiekuna lub prezesa koła.

Sekcja koła naukowego SWIM

Zapisy na zajęcia w PWSZ w Elblągu dla szkół ponadgimnazjalnych