Kurs wpierający zajęcia z przedmiotu zaawansowane systemy baz danych na studiach niestacjonarnych.