Specjalność: przedsiębiorczość w detektywistyce, ochronie osób i  mienia - II rok (studia stacjonarne)