Kurs wpierający zajęcia z przedmiotu zaawansowane systemy baz danych na studiach stacjonarnych.