Kurs ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką konstruowania pism w postępowaniu administracyjnym, zarówno ze strony obywatela, będącego stroną postępowania, jak i organu administracyjnego rozstrzygającego sprawę. Student tworząc przykładowe pisma, poznaje, ćwiczy i utrwala zasady ich sporządzania.