Dla studentów:
Kierunek: Administracja
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego - I rok (studia popołudniowe)
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego - I rok (studia stacjonarne)
Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne - I rok (studia stacjonarne)          
Kierunek: Ekonomia                                           
Specjalność: ekonomika menedżerska - I rok (studia popołudniowe)
Specjalność: ekonomika menedżerska - I rok (studia stacjonarne)