Dla kierunku: Administracja
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego - II rok (studia stacjonarne)
Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne - II rok (studia stacjonarne)
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego - II rok (studia niestacjonarne)