Dla studentów:
Kierunek: Ekonomia
Specjalność: przedsiębiorczość gospodarcza - III rok (studia stacjonarne)