Kurs wspierający zajęcia doradztwo podatkowe i etyka zawodowa.