Dla studentów:
Kierunek: Administracja
Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne - II rok (studia stacjonarne)