Kurs obejmuje materiał związany z podstawami programowania, w tym głównie z podstawami języka C w standardzie C99 i wybranymi elementami języka C++.