Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja samorządowa i finanse publiczne - III rok (studia stacjonarne)