Kierunek Ekonomia studia stacjonarne (EPL4 i PWD4).