Kurs jest przeznaczony dla uczestników wykładu z prawa pracy na kierunku administracja bezpieczeńswa publicznego na studiach stacjonarnych i stacjonarnych popołudniowych i obejmuje wybrane zagadnienia czasu pracy i uprawnień związanych z rodzicielstwem omawiane na 3 godzinach wykładu oraz dla uczestników ćwiczeń z prawa pracy na kierunku administracja bezpieczeństwa publicznego na studiach stacjonarnych popołudniowych i obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i uprawnień związanych z rodzocielstwem omawiane na 3 godzinach ćwiczeń.

Kierunek studiów: Administracja bezpieczeństwa publicznego, semestr 5.
Rodzaj studiów: stacjonarne i stacjonarne popołudniowe.