Gospodarowanie zasobami ludzkimi - Instytut Ekonomiczny, specjalność Ekonomia menedżerska.