PL:
Kurs realizuje wykłady w trybie zdalnego nauczanie przedmiotu: Analiza matematyczna dla studentów stacjonarnych 1. roku Informatyki Ćwiczenia będą nadal prowadzone w ramach kursu (również na platformie Moodle):  Analiza matematyczna [2019/2020] (Żarek)

EN:
The course performs the distance learning of the subject Mathematical analysis for the stationary first year students of Informatics. Excercises will continue within the other course (also on the Moodle platform): Analiza matematyczna [2019/2020] (Żarek]