Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja samorządowa i finanse publiczne - II rok (studia stacjonarne)