IV rok, VII semestr
Specjalność: ekonomika procesów logistycznych (EPL)
kurs przeznaczony dla studentów Instytutu Ekonomicznego