Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku filologii angielskiej, w zakresie lingwistyka stosowana, i ma na celu rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz poprawnego użycia języka angielskiego na poziomie B2+