Z PPP mamy do czynienia, gdy partner prywatny angażuje swój kapitał na podstawie umowy ze stroną publiczną w celu świadczenia usług tradycyjnie gwarantowanych przez sektor publiczny. Podstawową przesłanką PPP jest ograniczoność środków sektora publicznego. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami definiowania i oceny projektów pod względem możliwości ich wdrożenia w formule PPP.