Kurs wspierający laboratoria z baz danych na studiach stacjonarnych.