Egzamin testuje 4 sprawności: Writing, Listening, Reading, Speaking.