2 rok, sem.3, MiBM, studia stacjonarne;

materiały pomocnicze do ćwiczeń z Wytrzymałości Materiałów I i II, testy, zadania, zadania domowe, sprawdziany;