2 rok, sem.3, MiBM, studia stacjonarne;

materiały pomocnicze do wykładów (prezentacje, materiały dodatkowe) oraz ćwiczeń (testy, zadania, zadania domowe, sprawdziany) z Podstaw Konstrukcji Maszyn I;