Zapoznanie studentów z modułem komputerowego wspomaganiem wytwarzania systemu CATIA.
 Opanowanie umiejętności programowania obróbki i jej symulacji w systemie CAM w opraciu o modele 3D.