Zapoznanie studentów z podstawami technologii maszyn, obróbki mechanicznej, podstawowych technik wytwarzania oraz przygotowania dokumentacji technologicznej.