Kurs dotyczy kształcenia podstawowych zagadnień związanych z budową i zasadą działania klasycznych systemów komputerowych. Kurs przeznaczony dla słuchaczy studium zaocznego.