Kurs wspierający laboratoria z Metod Reprezentacji Informacji.