Metodyka zajęć kk dla dz. i mł. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 3 rok PS-L i TP