Projektowanie i usprawnianie organizacji zarządzania, III sem. mgr MAB popołudniowy