Kurs dla studentów IE, II rok Ekonomika Procesów Logistycznych