Kolokwium końcowe z ćwiczeń. Dotyczy grup: APB 1 oraz PiRwA 1