Ćwiczenia prowadzone będą ze studentami II roku WWRD mgr