Charakterystyka kodu graficznego, relacji łączących mowę z pismem (związek płaszczyzn fonicznej i graficznej) oraz przebiegu czynności czytania i pisania (w normie i zaburzeniach).