Podstawowa wiedza z zakresu przeciwdziałania wadom komunikacji językowej.