Teams - materiały szkoleniowe

Logowanie się do MS Teams: https://teams.microsoft.com, logowanie do Office 365: https://login.microsoftonline.com
Studenci są proszeni, aby nie zakładali samodzielnie kont na platformie Microsoft 365.

Pracownicy  na umowę zlecenie mogą wnioskować o założenie  uczelnianego konta email (jest ono potrzebne chociażby do utworzenia konta Teams). Określa to zarządzenie: http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2017/2017_04.pdfa wniosek o konto jest w załączniku nr 1 do zarządzenia: http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2017/2017_04zal1.pdf.
Wnioski o założenie konta email można wysyłać na adres: a.stojek@pwsz.elblag.pl.

Schemat pracy:
  • Robert Fidytek (r.fidytek@pwsz.elblag.pl): administracja Moodle, organizowanie szkoleń na wniosek Dyrektorów Instytutów, od 01.10.2020 r. Pełnomocnik Rektora ds eNauczania.
  • Pracownicy w sprawie obsługi/zakładania kont MS Teams i G-Suite powinni kontaktować się z Patrykiem Redzińskim (p.redzinski@pwsz.elblag.pl) lub Maciejem Sieradzkim (m.sieradzki@pwsz.elblag.pl).
  • Studenci w sprawach kont Teams powinni się kontaktować za pomocą adresu email msteams@pwsz.elblag.pl

Poniżej będą umieszczane pojawiające się materiały szkoleniowe: