Ogłoszenie: Jak przenieść kurs na nową platformę?

Od roku akademickiego 2019/2020 będziemy korzystać z nowszej, bardziej responsywnej wersji platformy edukacyjnej Moodle.  

Poprzednia wersja platformy Moodle jest dostępna pod adresem https://moodle2.pwsz.elblag.pl
Prowadzący będą  mieć nadal dostęp do swoich kursów, jednak dla studentów będzie ona dostępna tylko do końca roku akademickiego 2018/2019.


Jak utworzyć nowy kurs na podstawie istniejącego kursu znajdującego się na starszej wersji platformy?

1. Trzeba wejść do kursu znajdującego się na starszej wersji platformy Moodle i skopiować link do tej strony.
2. 
Na adres r.fidytek@pwsz.elblag.pl należy napisać emaila z prośbą o utworzenie kursu na rok akademicki 2019/2020 na podstawie istniejącego już kursu i wkleić link do niego.
(Domyślnie zostaną zachowane takie same nazwy kursów, będzie tylko zaktualizowany rok akademicki.)


Przykładowa treść emaila:
Proszę o utworzenie kursów na rok akademicki 2019/2020 na podstawie istniejących kursów:
1) https://moodle2.pwsz.elblag.pl/course/view.php?id=358
2) https://moodle2.pwsz.elblag.pl/course/view.php?id=357 proszę ustawić klucz dostępu: ABCabc123!@#
3) proszę o utworzenie pustego kursu:
a) instytut: .....................
b) przedmiot: .....................
c) krótki opis kursu: ........................
d) imię i nazwisko prowadzącego: .........................Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 września 2019, 12:55